Forumsregler

Regler för forumet, samt råd och tips
Locked
User avatar
Miska
Posts: 711
Joined: 2015-10-14 02:28:10
spamtest: JA

Forumsregler

Post by Miska »

För att kunna delta i diskussioner och använda Astronets tjänster krävs det att du registrerar dig som medlem. Du registrerar dig genom att fylla i ett enkelt formulär och därefter bekräfta medlemskapet via e-post. Innan du blir medlem måste du läsa, förstå och godkänna följande regler:

§ 1 Trivsel
För att hålla diskussionerna på en trevlig och konstruktiv nivå ska alla medlemmar följa de etiska regler som gäller på såväl internet som i det vardagliga livet.
 • § 1.1 Var trevlig och respektera andra.
  § 1.2 Uttalanden som kan uppfattas som stötande eller kränkande är inte tillåtna. Argumentera gärna, men låt det inte spåra ur till pajkastning.
  § 1.3 Personliga ärenden, privata diskussioner och liknande får inte förekomma i forumet. Använd i stället forumets funktion för privata meddelanden.
  § 1.4 Det är inte tillåtet att sprida eller länka till pornografi.
  § 1.5 Att uttala sig provocerande endast för att reta upp andra (så kallat trollande) är inte tillåtet.
  § 1.6 Meningslösa inlägg som inte för diskussionen framåt är förbjudna. Detta omfattar inlägg som utan vidare motivering uttrycker medhåll eller missnöje. Andra exempel är länkar utan beskrivning eller sammanhang samt inlägg som enbart innehåller citat. Memebilder och andra roliga bilder för nästan aldrig diskussionen framåt.
§ 2 Innan du skapar en tråd
För att undvika att samma frågor och diskussioner upprepas om och om igen:
 • § 2.1 Använd sökfunktionen. Din fråga kan mycket väl redan vara ställd och besvarad.
§ 3 När du skapar en tråd
 • § 3.1 Trådrubriker ska tydligt visa vad tråden handlar om.
  § 3.2 Trådar ska placeras i den forumdel som bäst passar det behandlade ämnet. Om man är osäker på var en tråd ska placeras kan man skapa den i en forumdel som verkar lämplig och sedan anmäla sitt eget inlägg till moderatorerna för att få placeringen kontrollerad.
  § 3.3 Det är inte tillåtet att skapa flera trådar om samma ämne (så kallad korspostning). Detta gäller oavsett om trådarna placeras i samma forumdel eller i olika forumdelar. Om en moderator har låst en tråd är det inte tillåtet att skapa en ny tråd om samma ämne. Regeln finns för att alla ska få samma chans att få sina trådar uppmärksammade och för att forumet ska bli så överskådligt som möjligt.
  § 3.4 Det är inte tillåtet att skapa trådar som saknar diskussionsvärde. Det inbegriper trådar där man ber någon att utföra en tjänst, svara på en enkätundersökning eller delta i ett evenemang.
§ 4 Bumpning
Det är inte tillåtet att skriva inlägg som endast är till för att flytta tråden högre upp i trådlistningen (så kallad bumpning). Däremot är det tillåtet att skriva flera inlägg i rad förutsatt att varje nytt inlägg tillför information eller på annat sätt för diskussionen framåt. Regeln finns för att alla ska få samma chans att få sina trådar uppmärksammade och för att forumet ska bli så överskådligt som möjligt.

§ 5 Anmäl olämpliga inlägg
Medlemmar har möjlighet att anmäla misstänkta regelbrott genom att klicka på knappen ”anmäl” i inläggets högra övre kant (rund cirkel). Använd gärna denna funktion, men informera inte om det i tråden. Kommentera inte heller det misstänkta regelbrottet i tråden.

§ 6 Signaturer och avatarer
 • § 6.1 Avatarer får inte vara animerade och får inte heller föreställa eller likna något som kan uppfattas som stötande.
  § 6.2 Signaturer får, med centrerad layout, vara maximalt fem rader långa. Tomma eller delvis brukade rader räknas som hela rader.
  § 6.3 Signaturer får maximalt innehålla tre olika färger. Svart, röd och länkarnas blå färg är ett exempel.
  § 6.4 Avatarer och signaturer är att betrakta som personliga. Använd därför inte någon annan användares signatur eller avatar utan tillåtelse.
§ 7 Piratkopiering
Det är inte tillåtet att sprida länkar till piratkopior. Det är inte heller tillåtet att diskutera hur man kringgår kopieringsskydd eller olovligen kopierar upphovsrättskyddade verk.

All antydan till innehav av piratkopierat material är förbjuden.

§ 8 Brott
Det är inte tillåtet att uppmana till brott eller sprida uppmaningar till brottsliga handlingar. Allt innehåll regleras av svensk lagstiftning.

§ 9 Användare
 • § 9.1 Användarkonton är personliga och får inte säljas eller överlåtas. En fysisk person får inte registrera mer än ett användarkonto och det är inte tillåtet att registrera ett nytt om det gamla blir avstängt. För att förebygga missbruk raderas inte användarkonton eller tillhörande uppgifter på begäran. Det är möjligt att byta användarnamn genom att kontakta oss.
  § 9.2 Representanter från företag i astrobranschen har fritt tillträde till forumet, men måste kontakta oss för att registrera ett officiellt användarkonto. Representanter har tillåtelse att agera som vanliga medlemmar, svara på frågor och hjälpa till med ärenden. All slags reklam och marknadsföring är förbjuden, om inget annat anges.
§ 10 Marknadsföring och annonsering
Forumet får inte användas för annonsering eller marknadsföring av egen eller andras verksamhet, med undantag för återförsäljare i forumdelen Återförsäljarinformation. Privatpersoner ska använda Annonsavdelningen för all slags handel. Det räknas alltid som marknadsföring att sprida länkar som är utformade så att någon tjänar pengar, får poäng eller liknande när de används.

§ 11 Köp/Sälj annonsering
 • § 11.1 Var tydlig med rubriken om vad du vill köpa eller sälja.
  § 11.2 Visa intresse att besvara på PM från användarna. Trådar äldre än 2 månader låses och då måste du återskapa din annons från början.
  § 11.3 När du är klar med annonsen, där du köpt eller sålt en vara, se till att markera trådrubirken med [KLAR] respektive [SÅLD] framför rubriktexten, så moderatorer/administratörer kan låsa tråden.
Administratörer/Moderatorer
Den dagliga driften av diskussionsforumet sköts av förtroendevalda medlemmar, så kallade moderatorer. Dessa finns för att vara hjälpsamma och göra forumet så trevligt som möjligt, men deras uppgift är också att se till att reglerna följs. För att underlätta moderatorernas arbete kan du anmäla överträdelser genom att klicka på knappen ”anmäl” i inläggets nedre kant. Det går också bra att använda den funktionen för att få hjälp av administratörerna/moderatorerna om du exempelvis råkat stava rubriken på din tråd fel eller av misstag placerat den i en forumdel där den inte hör hemma.

Synpunkter på moderering eller webbplatsen
Om du har synpunkter på ett enskilt modereringsfall får du gärna kontakta oss via kontaktformuläret. Skriv inte om det i forumet. Mer allmänna synpunkter på forumet eller webbplatsen i övrigt går det däremot bra att lämna genom att skriva i tråden Feedback.

Rättigheter
Astronet hävdar ingen äganderätt till användargenererad information. Genom att använda Astronets tjänster; lägga ut text, bilder eller annan media, ger du emellertid Astronet tillstånd att publicera materialet öppet på framsidan och galleriet.

Användargenererad information
Vem som helst kan registrera ett användarkonto och använda Astronets tjänster. Alla inlägg i forumet, kommentarer till artiklar, gallerier samt annonser är användargenererad information och återspeglar inte Astronets synsätt eller ståndpunkter.

Personlig integritet
All inkommande datakommunikation lagras, inklusive IP-adresser och annan metadata. Den sparade informationen kan användas för att undersöka och följa upp eventuellt missbruk av tjänsten.

Villkor och regler kan ändras. Om så sker meddelas ändringen i forumet.

Brott mot dessa regler leder till temporär bannlysning från att skriva inlägg i forumet, men gör att du fortfarande kan läsa. Bryter du reglerna flertalet gånger kan ditt konto bli fryst/bannlyst och du kan även förlora hela ditt konto.
Nikon Z6 | Player One Astronomy Neptune-M | iOptron GEM28 | Lunt LS50THa | WO RedCat 51 | Skywatcher Skymax 102 OTA
Locked