Astronet startsida
NGC 2024 - Flame nebulla

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 2024Flame nebulla2006-01-25 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaHaRGB 80:33:33:33Robert Wahlström, Hans Almgren
KameraTeleskopHemsida
Starlight-Xpress SXV-H9TMB 100 f/8http://aak.alderaan.nu
Beskrivning
Fin nebulosa som ligger bredvid en av stjärnorna i Orions bälte.
Luminsdata är tagen genom ett H-alpha filter.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet