Astronet startsida
NGC 2903


ObjektNamnDatum
NGC 29032006-01-26 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
SpiralgalaxLRGB 70:20:20:20Robert Wahlström
KameraTeleskopHemsida
Starlight-Xpress SXV-H9TMB 100 f/8http://aak.alderaan.nu
Beskrivning
Fin liten stavspiralgalax i stjärnbilden Lejonet. Lite disigt ute och troligen lite lätt med imma på linsen då jag hadde glömt skjuta fram dewshielden.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet