Astronet startsida
NGC 6992 - Veil Nebula Complex

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 6992Veil Nebula Complex2008-09-05 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa31x5 minJohan Haller
KameraTeleskopHemsida
Canon 40DAPM (TMB) 80/480http://www.pbase.com/johan_h/astro_photos
Beskrivning
Nu är bilden omarbetad. Jag har försökt aligna RGB-kanalern med QR3 i Iris. Dessutom har jag tagit bort endel röda halos som blev kvar i PS. Annars är bilden som tidigare. Kommentarer? Mitt första försök att få med alla delar av nebulosan. Jag har försökt dämpa stjärnorna något som annars kan bli som en vägg i detta området. Tyvärr sumpade jag drygt 10 delexponeringar då jag glömt koppla in en strömkabel. Det ska inte upprepas!

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet