Astronet startsida
NGC 7000/IC5067 - Nordamerikanska & Pelikan nebulosan


ObjektNamnDatum
NGC 7000/IC5067Nordamerikanska & Pelikan nebulosan2006-02-02 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa45minP-M Hedén
KameraTeleskopHemsida
Pentax 35mmCelestron NexStar11 GPS
Beskrivning
En 45min manuellt guidad exponering med ett 200mm Pentax Takumar objektiv f/4 & SLR kamera Practika piggyback på en NexStar11, IDAS LPS filter 67mm och Kodak Elite Chrome 200 35mm film.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet