Astronet startsidaNästa
NGC896 - Fisken

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC896Fisken2020-10-01 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa36 x 900s SII + 28 x 900s OIII + 12 x 900s HaSDST
KameraTeleskopHemsida
Moravian G2TS 130mm APOsaaf.se
Beskrivning
Sydligaste delen av Hjärtnebulosan. Bearbetad av Kribba i Pixinsight / Photoshop CC.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet