Astronet startsidaNästa
NGC 2683 - UFO-Galaxen

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 2683UFO-Galaxen2021-03-04 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
GalaxerL: 216 x 30s. R,G,B: 72 x 30s vardera.Hans H
KameraTeleskopHemsida
FLI MLx695AP 130 GT + QuadTCC f/4,5
Beskrivning
Ett försök till närbild på UFO-Galaxen i Lodjurets stjärnbild tagen från Malmö. Bildfältet är cirka 14 x 10 bågminuter. Bildskalan uppsamplad x3 till 0,51 arcsec/px. Total exponeringstid 3h 36m. SQML mätte 18,4.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet