Astronet startsidaNästa
NGC 2237 - Rosetten

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 2237Rosetten2021-03-27 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosacirkus 1 timme totaltTony Johansson
KameraTeleskopHemsida
EOS 1200DGSO 305/1500
Beskrivning
RGB+Ha. En sak jag ännu inte lyckas med är att få bort "noiset" i botten. PS har en fin funktion som bara heter median och släcker enkelt bort heta pixlar samt smågrus i bakgrunden. Har inte hittat nåt motsvarande i Pix ännu.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet