Astronet startsidaNästa
NGC 2903

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 29032021-04-01 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
GalaxerL:180 x 1min, RGB: 40 x 1min varderaHans H
KameraTeleskopHemsida
FLI MLx695AP 130 GT + QuadTCC f/4,5
Beskrivning
NGC 2903 i Lejonet, ett fotoförsök från Malmö. SQM-L mätte cirka 18,2 mag/arcsec^2. Galaxen är relativt ljusstark och en del menar att den borde funnits med i Messiers katalog. Bildfält 54`x 40` med 1,58"/pixel.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet