Astronet startsidaNästa
NGC281 - Pacmannebulosan

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC281Pacmannebulosan2021-09-01 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaL 40x180sTommy Blomqvist
KameraTeleskopHemsida
ASI533MCPROSW 150PDShttps://tommyblomqvist.wordpress.com
Beskrivning
Lite test med Baader MPCC III och L-enhance från den välupplysta baksidan.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet