Astronet startsidaNästa
NGC 281 - Pacman nebula

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 281Pacman nebula2021-09-03 22:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa16 *3 minRolf Johansson
KameraTeleskopHemsida
ZWO ASI2600MCTS Optics 107mm APO
Beskrivning
Hav förtröstan! Den här bilden är tagen hemifrån Stuvsta i Huddinge med ljusföroreningar av typ Bortle 8-9. Med en bra CMOS färgkamera och ett ljusföroreningsfilter av typ Hutech IDAS LPS-D1 går det faktiskt att fånga djuprymdsobjek även i denna starkt ljusförorenade miljö. Givetvis går det att få fram mer detaljer om man fotograferar från en mörk plats, men jag skulle vilja påstå att min nuvarande kombination av CMOS astro-färgkamera och ett ljusföroreningsfilter är det mest lättanvända om man inte vill ge sig iväg långt ut i skogen. Rekommenderas.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet