Astronet startsidaNästa
NGC7635 - Bubble

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC7635Bubble2021-09-25 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa20 timTeam SDST
KameraTeleskopHemsida
QHY 268mmTS 130mm APOsaaf.se
Beskrivning
Vår premiärbild från " nya " SDST efter uppdatering av montering, kamera och filter till 3nm smalband.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet