Astronet startsidaNästa
NGC 6992 - Östra Slöjnebulosan

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 6992Östra Slöjnebulosan2021-09-25 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaHa,OIII 15x300s, R,G,B 20x20sHans H
KameraTeleskopHemsida
ZWO ASI 6200MM ProAP 130 GT + QuadTCC f/4,5
Beskrivning
Tidigare obearbetade data från hösten 20 när jag testade Sonys IMX455 sensor. Tagen från Malmö Bortle 7-8. Bildfält 2° x 1,5° med 1,31 arcsec/pixel.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet