Astronet startsidaNästa
NGC 6946 - Fyrverkerigalaxen

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 6946Fyrverkerigalaxen2021-10-09 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
GalaxerL: 120 x 60s ; R,G,B: 40 x 60sHans H
KameraTeleskopHemsida
FLI MLx695AP 130 GT + QuadTCC f/4,5
Beskrivning
NGC 6946 ligger cirka 25 miljoner ljusår bort och syns i stjärnbilden Cepheus. Senaste hundra åren har inte mindre än 10 supernovor observerats i denna galax som dessutom har stora områden med rik stjärnnybildning. Därav namnet Fyrverkerigalaxen. En mängd stjärnor syns runt galaxen eftersom den sett från oss ligger nära Vintergatans galaktiska plan. Detta medför även att stoft och gas i Vintergatan delvis skymmer galaxljuset. I galaxens centrala delar dominerar äldre gula stjärnor och i spiralarmarna yngre blåaktiga. Bildfält 52`x 40` med N^W>. Från Malmö med SQM-L = 18,2 mag/arcsec^2.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet