Astronet startsidaNästa
NGC 7822 - - Cederblad 214

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 7822 -Cederblad 2142021-12-19 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaHa 16x5m, SII 26x5m, OIII 30x5m. Summa 6h.Hans H
KameraTeleskopHemsida
ZWO ASI 6200MM ProAP 130 GT + QuadTCC f/4,5
Beskrivning
Cederblad 214, en del av NGC 7822, belägen i Cepheus. Den nordligaste emissionsnebulosan på himlavalvet. Färgsatt som SHO. Bildfält 61` x 46`. Sammanlagd exponeringstid 6h med fullmånen lysande hela tiden. Bilden är tagen med smalbandsfilter Chroma 3nm . Gain 100 på kameran. Upplösning 1,31"/pixel.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet