Astronet startsidaNästa
NGC 7380 - Wizard

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 7380Wizard2021-10-01 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaTeam SDST
KameraTeleskopHemsida
QHY 268mmTS 130mm APOsaaf.se
Beskrivning
Fotograferad i Ha, OIII och SII.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet