Astronet startsida
NGC 7023 - Iris nebulosan

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 7023Iris nebulosan2006-04-23 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosaca 2 tim,Bengt Svensson
KameraTeleskopHemsida
SXV-H9Takahashi fs 102http://www.astropixlar.com
Beskrivning

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet